رینوپلاستی: جراحی پلاستیکی بینی برای تغییر شکل و اندازه بینی و بهبود عملکرد تنفسی. این جراحی می‌تواند باعث افزایش اعتماد به نفس و بهبود کیفیت زندگی فرد شود.

جراحی بینیDr Ahmadi

رینوپلاستی یا جراحی زیبایی بینی

/
رینوپلاستی یا عمل زیبایی بینی هارمونی صورت و تناسب بینی را افزایش میدهد. همچنین میتواند با رفع ساختار بینی باعث بهبود تنفس ناقص شود.